Tigi Bed Head Eyes

SHOPPING (Tigi Bedhead, The ordinary, Tarte, Balance....) | HT. Linh

Tigi Bed Head Eyes

Cuối cùng rồi vẫn quyết định shopping ... hehe... Mọi người xem video rùi cho Linh biết các nàng muốn Linh dùng serum nào trước nha. *** Những SP Linh mua đợt này: 1/ Tarte - Swamp Queen eye cheek palette with brush http://bit.ly/2DusYR7 - Rainforest of the Sea™ foil finger paints shadow ...

Tags: Tarte,Beautify Everyday,Swamp Queen,Rainforest ...