Sony Dsc P73 Battery

sony dsc-p73

Sony Dsc P73 Battery

ผ่า sony dsc-p73 กล้องเล็กๆ อัดแน่น ผลิตภัณท์คุณภาพ ไม่ได้ใช้แล้วเอามาผ่าให้ดูข้างใน ส่วนประกอบต่างๆ ของกล้องดิจิตอลเป็นข้อมูลในการซ่อมหรือไว้ศึกษาครับ Sony Cybershot DSCP73 4.1MP Digital Camera ช่อง Electronics Diy&Use by CHO - JOON รวบรวมการผ่าอุปกรณ์ต่างๆ https://www.youtube.com/channel/UC...

Tags: sony dsc-p73,DSC-P73,Cyber-shot,กล้องโซนี่,ผ่าก...