Ski Doo Mxz Tnt

2011 Ski-Doo MXZ TNT 800 ETEC Test Ride

Ski Doo Mxz Tnt

http://www.snowtraxtv.com SnowTrax Television Co-Host AJ Lester test rides Ski-Doo's potent 2011 MXZ TNT 800 ETEC. If you enjoyed this video please click "LIKE"!

Tags: ski-doo MXZ TNT 800 ETEC,ski-doo on water,ski-D...